בניה בקו 0 צדדי

תוכנית הצ/ 122/ 6/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניה בקו 0 צדדי
מספר: הצ/ 122/ 6/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיקון לוח האזורים של תכנית הצ/6/122 באזור מגורים א',בכל הנוגע לקווי בנין צדדיים לבתי מגורים דו - משפחתיים הבנויים בשתי חלקות נפרדות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
אבן יהודה.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1981תאריך פרסום: 09/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2726. שנה עברית: התשמא .