בניה בשלבים מלון סוויטות

בקשה ועדה מקומית 3635/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניה בשלבים מלון סוויטות
מספר: 3635/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מבנה חדש הכולל: קומה מפולשת, 13 קומות מגורים.
המרתפים כוללים: מחסן, חדרי עזר, מסעדה
קומת קרקע הכוללת: אולם כניסה
על הגג: חדר מדרגות כללי, חדר מכונות מעלית, פרגולה
בחצר: גינה, שטחים מרוצפים, פרגולה
פיאוט נוסף: בקשה להיתר לבית מלון בן 13 קומות מעל קומת קרקע ציבורית, קומת מרתף + קומת גלריית מרתף הכוללת מסעדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפורוזנבלום הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6621חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה14/07/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6514/07/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6128/01/2008