בניה (יבנה הדרומית)

תוכנית בר/ 368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניה (יבנה הדרומית)
מספר: בר/ 368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חסר מטרות תוכנית בהוראות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3528חלק14, 17, 22-56
3529חלק13-56
3532חלק53-91
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1953תאריך פרסום: 26/03/1953. מס' ילקוט פרסומים: 283. שנה עברית: התשיג .
פרסום להפקדה ברשומות28/02/1952תאריך פרסום: 28/02/1952. מס' ילקוט פרסומים: 216. עמוד: 472. שנה עברית: התשיב .
קבלת תכנית28/02/1952