בניין בהתאם להיתר סותר תוכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 302/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניין בהתאם להיתר סותר תוכנית
מספר: 302/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניין בהתאם להיתר סותר תכנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16535חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201002121/04/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001716/03/2010