בניין חדש ברח' בן יהודה 46 בתל אביב

בקשה ועדה מקומית תאב/ 250227/ ר

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: בניין חדש ברח' בן יהודה 46 בתל אביב
מספר: תאב/ 250227/ ר
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הריסת מבנה קיים הכולל 3 קומות מגורים מבנה חדש.
והקמת בניין חדש למגורים בן 6 קומות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק151
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה בולחוף29/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה לשמירה על הסביבה החופית - ולחוף1629/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף1622/03/2006