בניין חדש למסחר, חומת שמואל מגרש 402

בקשה ועדה מקומית 07.0021.0

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניין חדש למסחר, חומת שמואל מגרש 402
מספר: 07.0021.0
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחומת שמואל