בניין מוצע למגורים +חדר שירות+מרפסת+גדר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 193/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניין מוצע למגורים +חדר שירות+מרפסת+גדר
מספר: 193/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניין מוצע למגורים+חדר שירות+מרפסת+גדר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19317חלק81