בניין מוצע לתעשייה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 068/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניין מוצע לתעשייה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים
מספר: 068/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניין מוצע לתעשיה מפעל לצביעת מתכות+מסגריה+משרדים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19270חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר19/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010519/07/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009317/05/2011