בניין מוצע מ-2 קומות מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 239/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניין מוצע מ-2 קומות מגורים
מספר: 239/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניין מוצע מ- 2 קומות מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
192חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר23/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200805023/11/2008