בניין 1108 רחובלוס אנג'לס

תוכנית 2/ 03/ 123/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניין 1108 רחובלוס אנג'לס
מספר: 2/ 03/ 123/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המאפשרת הרחבת דירות בשל צורך ורצון הדיירים.
אין בתכנית זו הגדלת מספר יחידות הדיור המותרות במגרש. כמו כן משנה התכנית קו בניין צדדי ע"מ לאפשר את התוספות.

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע: שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים לאזור מגורים ב.
קביעת צפיפות: קביעת מספר יחידות דיור.
קביעת שטחי בנייה :קביעת שטחי בנייה מרביים למגרש ל- 1760 מ"ר (לא כולל המרתף) .
שינוי קווי בנין: שינוי קו בניין אחורי מ- 3.00 מ' ל- 2.50 מ' ,על פי סעיף 62א( 4).
קביעת תכסית: קביעת תכסית מרבית לגבי כיסוי הקרקע
מאושר - 330 מ"ר למגרש
מוצע - 425 מ"ר
קביעת גובה מרבי לבנייה: תותר בניית מבנה בעל גג שטוח בגובה מרבי 12.50 מ'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
בין רח' לוס אנג'לס ורח' שחורת
שכונת אופיר
מס' בית 1108
קואורדינטה X 194250
קואורדינטה Y 385600

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40012חלק77
40038חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5674. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים30/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2011. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 51. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/05/2009
קבלת תכנית15/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201001008/11/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים117530/08/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000502/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה