בניין 444 - מגרש 197 שכונת הדקל

תוכנית 2/ 03/ 135/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניין 444 - מגרש 197 שכונת הדקל
מספר: 2/ 03/ 135/ 79
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית זו מהווה מסגרת תכנונית המגדירה שטחים לתוספות בניה לצורך הרחבת דירות.
התכנית מבוססת בעיקרון על תכנית סטנדרטית לתוספות בניה של עיריית אילת, למעט שינויים שמטרתם להסדיר בניה קיימת.

עיקרי ההוראות:
א. הגדרת זכויות בניה ? הגדרת סה"כ זכויות הבניה המותרת במגרש
מאושר: 360 מ"ר
מוצע : 1,070.0 מ"ר
ב. הגדרת קווי בנין - קו בנין קדמי : 5.00 מ'ר
קו בנין אחורי: 3.00 מ'ר
קו בנין צידי מערבי: אפס
קו בנין צידי מזרחי: 3.00 מ'ר
ג. קביעת גובה מרבי: מוצע : 10.00 מ"ר, 3 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194685
קואורדינטה Y 385935

שכונת הדקל באילת
הדקל (שכונה ב')
גשרון
444

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק29151
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 42שינוי בהנחיות בניה "טורים" שכונת הדקלכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2309. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2011. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/12/2011
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט11/12/2011
החלטה בדיון באישור תכנית24/10/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5674. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים23/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/06/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/08/2010
קבלת תכנית22/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים126128/07/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה