בניין 610 שכונה ג' - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 83

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניין 610 שכונה ג' - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 83
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קבלת אישור תוספת זכויות בנייה.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות הבניה 44.18 מ"ר לדירה מס' 18 בלבד:
קיים ? 1340.12 מ"ר, מוצע ? 1384.3 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתסמ אשליל

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 194350
קואורדינטה Y 385610

מגרש 85, שכונה ג'
רחוב :סמ' אשליל
מספר בית : 610

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40012חלק673
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/12/2012
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/05/2012
קבלת תכנית29/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201200802/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה