בנייני איזנברג - גורדון

תוכנית רח/ מק/ 2010/ 6/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנייני איזנברג - גורדון
מספר: רח/ מק/ 2010/ 6/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי הוראות בינוי בתחום התכנית.
שינוי מיקום שטח ציבורי פתוח על הגג על גג המרתפים.

עיקרי ההוראות:
שינוי מקומו של שטח ציבורי פתוח מעל גג המרתפים בחכירה לעירייה (כמסומן בתכנית רח/ 2010/ 6) מבלי לשנות את גודלו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג, גורדון, הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק115, 255
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/11/2012תאריך פרסום: 04/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6492. עמוד: 765. שנה עברית: התשעג .
פרסום להפקדה ברשומות04/08/2011תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5865. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/07/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201205530/08/2012
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז201105828/07/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור ע"י הועדה המקומית באישור השר