בניינים למגורים ולמסחר לאורך רח' ממילא מעל מפלס +768 מזרח

בקשה ועדה מקומית 96/ 0114/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניינים למגורים ולמסחר לאורך רח' ממילא מעל מפלס +768 מזרח
מספר: 96/ 0114/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק8-12, 49, 120-121
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401225/07/2004