בניינים למגורים, מסחר ומלונאות לאורך רח' ממילא מעל מפלס 768 מערב

בקשה ועדה מקומית 96/ 0114/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניינים למגורים, מסחר ומלונאות לאורך רח' ממילא מעל מפלס 768 מערב
מספר: 96/ 0114/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30033חלק8-12, 49, 120-121
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200401225/07/2004