בניית בית למגורים בנחלה במסגרת התכנית בן ממשיך ללירון פרשיץ

בקשה ועדה מקומית מנחמיה2009 / 0059

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניית בית למגורים בנחלה במסגרת התכנית בן ממשיך ללירון פרשיץ
מספר: מנחמיה2009 / 0059
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת למגורים, בניית בית למגורים בנחלה במסגרת התכנית בן ממשיך ללירון פרשיץ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינותמנחמיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15474חלק23
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010