בניית בנין גבוה בסמוך לבית גולדמינץ.

תוכנית נת/ מק/ 600/ א/ 32/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניית בנין גבוה בסמוך לבית גולדמינץ.
מספר: נת/ מק/ 600/ א/ 32/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי גובה בנין.
ב. ניוד שטחי שרות תת-קרקעיים לעל-קרקעיים.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת קומות מ - 2 מרתפי חניה+ ק"ק כפולה חלקית + 9 קומות וחדרים על הגג ל - 2 מרתפי חניה + ק"ק כפולה חלקית + 18 קומות וחדרים על הגג על ידי שינוי לבינוי על פי סעיף 62 א א 5 .
ב. ניוד שטחי שירות תת- קרקעיים לעל - קרקעיים על פי סעיף 62 א א 9.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהבני בנימין

תיאור המיקום:
מרכז העיר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8568חלק117
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 600/ אנת/600/אשינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
תוכניתנת/ מק/ 400/ 7/ 96/ במרתף בקונטור המגרששינוי
תוכניתנת/ 600/ א/ 32בניה חדשה בסמוך לבית גולדמינץ.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4681. שנה עברית: התשע .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/07/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/01/2010
פרסום להפקדה ברשומות15/12/2009תאריך פרסום: 15/12/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6033. עמוד: 953. שנה עברית: התשע .