בניית גג רעפים מחדש לשם הרחבת 4 יח"ד קיימות , רח' דה לה פרגולה , שכונת גילה

תוכנית 13124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניית גג רעפים מחדש לשם הרחבת 4 יח"ד קיימות , רח' דה לה פרגולה , שכונת גילה
מספר: 13124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית גג רעפים מחדש , והרחבת 4 יחידות דיור קיימות .

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד מאזור מגורים 4 מיוחד לאזור מגורים א' .
2. קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן :
- קביעת בינוי להגבהת גג רעפים (מפלס 9.18 + אבסולוטי : 797.88 במטר עבור הרחבת 4 יחידות דיור קיימות בהתאם לנספח הבינוי .
3. הרחבת שטחי הבניה ל- 1409.40 מ"ר מתוכם 1212.68 ממ"ר עיקריים ו- 196.72 מ"ר שרות .
4. קביעת קווי בניין לבניה , כאמור .
5. קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה , כאמור .
6. קביעת הוראות להריסה .
7. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםדלה פרגולה

תיאור המיקום:
שכונת גילה ,
הגישה היא דרך רחוב המחנכת חזיתו הצפון מזרחית פונה ליער גילה .
קואורדינטה X 216/015
קואורדינטה Y 625/855
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30964חלק24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/2011תאריך פרסום: 26/09/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6298. עמוד: 6759. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים26/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/08/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2011תאריך פרסום: 27/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6204. עמוד: 2743. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים11/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה25/05/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/12/2009
קבלת תכנית11/02/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה