בניית גדר בגובה 5.5 מטר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 026/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניית גדר בגובה 5.5 מטר
מספר: 026/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית גדר בגובה 5.5 מטר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10296חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר15/02/2010