בניית גדר ושינויים בחזיתות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5512

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניית גדר ושינויים בחזיתות
מספר: תא/ 05/ 5512
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית גדר ושינויים בחזיתות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושילר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6985חלק95
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר12/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200600826/01/2006