בניית גן ארכיאולוגי במרכז שכונה 36 תל - שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניית גן ארכיאולוגי במרכז שכונה 36 תל - שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת גן ארכיאולוגי על ידי
שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים, וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 36
מגרשים: 272, 273, 251, 922

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38002חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1998.
פרסום לאישור ברשומות07/05/1998תאריך פרסום: 07/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4642. עמוד: 3509. שנה עברית: התשנח .
החלטה בדיון באישור תכנית26/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1997תאריך פרסום: 26/06/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4537. עמוד: 4049. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/06/1997תאריך פרסום בעיתון: 19/06/1997.
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1997
קבלת תכנית17/10/1996