בניית מגורים -מעגלים

תוכנית 7/ במ/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: בניית מגורים -מעגלים
מספר: 7/ במ/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים הכוללת
מגרשים לבניה עצמית "בנה ביתך",עם אפשרות לבנית בתים
יבילים מתועשים, ע"י קביעת יעודי קרקע ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבמעגלים

תיאור המיקום:
ישוב: מעגלים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/10/1991תאריך פרסום: 10/10/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3928. עמוד: 150. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 19/09/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1991
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 24/02/1991.
פרסום להפקדה ברשומות21/02/1991תאריך פרסום: 21/02/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3846. עמוד: 1302. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1990
קבלת תכנית02/10/1990