בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גבי מבנה חקלאי, כפר ביאליק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 10/ 348/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גבי מבנה חקלאי, כפר ביאליק
מספר: 10/ 348/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןכפר ביאליק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11559חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200916204/11/2010