בניית קומת מרתף (חניה)+3 קומות קוטג'(מגורים)+ממ"ד+מדרגות+מעלית+גדרות

בקשה ועדה מקומית נצרת2010 / 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניית קומת מרתף (חניה)+3 קומות קוטג'(מגורים)+ממ"ד+מדרגות+מעלית+גדרות
מספר: נצרת2010 / 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית קומת מרתף (חניה) + 3 קומות קוטג'( מגורים) +ממ"ד +מדרגות+מעלית+גדרות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרתנצרתנצרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16582חלק48
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010