בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 005/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר
מספר: 005/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית רפת חלב + מכון חליבה + סככה לכלים חקלאיים בשטח כולל של 2196 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןארבל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17334חלק
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201007923/02/2011