בניית רפת תוספת סככות לרפת

בקשה ועדה מקומית 15120/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בניית רפת תוספת סככות לרפת
מספר: 15120/ 8
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית רפת תוספת סככות לרפת+מפריד מוצקים+אחסון זבל+משטחי יבוש+מכון חליבה+תוספת למתבן- סה"כ קיים +מוצע3421 מ"ר

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600615/11/2006