בניית שני מבנים מגורים בני 4 קומות , ראס אל עמוד

תוכנית 13222

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניית שני מבנים מגורים בני 4 קומות , ראס אל עמוד
מספר: 13222
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית שני מבני מגורים חדשים בראס אל עמוד

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים 5 מיוחד לאזור מגורים ב' .
2. קביעת הוראות בינוי ופיתוח .
3. קביעת מספר קומות ל- 4 קומות לכל בנין בנוסף לקומת חניה תת קרקעית משותפת לשני הבניינים .
4. קביעת הוראות לקווי בנין מירביים .
5. בבנין מס' 1 השטח המרבי 848 מ"ר מתוכם 773 שטחים עיקריים ו- 75 מ"ר שטחי שירות .
6. בבנין מס' 2 השטח המרבי הוא 848 מתוכם 773 מ"ר שטח עיקרי ו- 175 מ"ר שטחי שירות .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
מסמכיםתצהיר פרסום על גבי שלט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת ראס אל עמוד ,
קואורדינטה X 223/925
קואורדינטה Y 630/500
הכל על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30898חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2011תאריך פרסום: 19/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6345. עמוד: 1528. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים04/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 04/11/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט27/10/2011
החלטה בדיון באישור תכנית09/10/2011
פרסום להפקדה ברשומות21/07/2011תאריך פרסום: 21/07/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6270. עמוד: 5644. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים10/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/05/2011
החלטה בדיון בהפקדה07/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2009
קבלת תכנית12/02/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201102209/10/2011
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים124930/06/2011
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000407/03/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה