בניית 14 קוטג'ים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניית 14 קוטג'ים
מספר: 23/ 03/ 102/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להוספת יחידות דיור באזור
מגורים א' על ידי איחוד מגרשים וקביעת זכויות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
רח' הנשיא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק20-21
39552כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1998תאריך פרסום: 30/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4659. עמוד: 4401. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/1998תאריך פרסום בעיתון: 11/06/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית25/05/1998
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1998תאריך פרסום: 31/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4633. עמוד: 3052. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/1998תאריך פרסום בעיתון: 05/03/1998.
החלטה בדיון בהפקדה02/03/1998
קבלת תכנית19/11/1997