בניית 206 יחידות דיור בבנייני מגורים בני 5 עד 8 קומות (לרבות קומת קרקע).

תוכנית נס/ 131

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניית 206 יחידות דיור בבנייני מגורים בני 5 עד 8 קומות (לרבות קומת קרקע).
מספר: נס/ 131
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.שינוי האיזור מאזור מגורים א' 2 לאזור מגורים ג'
ומגורים ג' 1 וחלוקת השטח למגרשי בניה.
ב.קביעת דרכים משולבות ושבילים להולכי רגל.
ג.קביעת מבנים לשימור ואזורים לשימור נופי.
ד.קביעת אזורים למבני ציבור וש.צ.פ.
ה. איחוד חלקות בהסכמת הבעלים.
ו.קביעת הוראות בניה והוראות ארכיטקטוניות.
ז.קביעת מבנים להריסה.
ח. בניית 206 יחידות דיור בבנייני מגורים בני 5 עד 8
קומות (לרבות קומת קרקע).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
ישוב: נס ציונה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3843חלק9-10, 12-25, 27, 111-121
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנס/ 1/ 2לקבוע הוראות בדבר הקמת מרתפים.שינוי
תוכניתנס/ 1/ 1תכנית מס' נס/1/1שינוי
תוכניתנס/ 61קביעת חלוקה חדשה, הרחבה,ביטול והתוויית דרכים, קביעת יעודי קרקע וזכויות הבניה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/2005תאריך פרסום: 07/07/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5414. עמוד: 3348. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/02/2004
החלטה בדיון באישור תכנית22/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות22/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2002תאריך פרסום: 19/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5114. עמוד: 47. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2002תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/03/2000
קבלת תכנית02/11/1999