בנין בן 6 קומות מעל קומות חניה ומחסנים - רח' מעגלי הרים לוין 131 - סנהדריה

תוכנית 9114

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנין בן 6 קומות מעל קומות חניה ומחסנים - רח' מעגלי הרים לוין 131 - סנהדריה
מספר: 9114
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים מיוחד.
ב. שינוי יעוד שטח ממעבר ציבורי להולכי רגל לאזור מגורים מיוחד.
ג. קביעת בינוי להקמת בנין בן 8 קומות, מעל ארבע קומות תת-קרקעיות לחניה ומחסנים.
ד. קביעת קווי בנין מרביים לבנין.
ה. קביעת שטחי הבניה המירביים בשטח החלקה ל 6261 מ"ר מתוכם 3392 שטחים עיקריים.
ו. קביעת מס' יחידות הדיור המירבי בחלקה ל 32 יחידות דיור.
ז. קביעת הוראות בינוי ופיתוח.
ח. קביעת שטחים לחניה.
ט. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםמעגלי הרי"ם לוין

תיאור המיקום:
שכונת סנהדריה ,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/600 - 220/675
לבין קואורדינטות רוחב 634/175 - 634/230
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30244חלק166
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2899אחוד וחלוקה מחדש בסנהדריה.שינוי
תוכניתבמ/ 4520מערבית לשכונת סנהדריה המורחבת -קביעת יעודי קרקע והוראות בינוי.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/05/2012תאריך פרסום: 16/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6416. עמוד: 3973. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2012תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט18/04/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות18/11/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2008תאריך פרסום: 02/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5790. עמוד: 2580. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית26/10/2007
פרסום הכנת תכנית בעיתונים26/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות24/10/2007תאריך פרסום: 24/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5728. עמוד: 208. שנה עברית: התשסח .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית31/07/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/08/2004
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט17/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף04/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200802618/11/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה להתנגדויות200802209/09/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200701031/07/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700817/07/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200700307/03/2007
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200401521/12/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים43526/09/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200400223/03/2004
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200301009/09/2003
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200300808/07/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה