בנין בן 8 קומות ל-30 יח"ד

בקשה ועדה מקומית 1/ 16683

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בנין בן 8 קומות ל-30 יח"ד
מספר: 1/ 16683
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנין בן 8 קומות ל-30 יח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולהירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16683חלק1
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200201104/07/2002