בנין חדש מסחרי של קומה אחת

בקשה ועדה מקומית 71/ 19379

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בנין חדש מסחרי של קומה אחת
מספר: 71/ 19379
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנין חדש מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19379חלק71