בנין חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 333/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בנין חדש
מספר: 333/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנין חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18583חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/05/2010