בנין לאונסקו - תוספת למבנה קיים.

בקשה ועדה מקומית רח/ ש/ 766

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בנין לאונסקו - תוספת למבנה קיים.
מספר: רח/ ש/ 766
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניין אונסקו - תוספת למבנה קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהנשיא הראשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3695חלק159
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה11/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201100911/04/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות201100216/01/2011