בניני ציבור ליד השוק

תוכנית 22/ 03/ 102/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניני ציבור ליד השוק
מספר: 22/ 03/ 102/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מסחרי ושטח ציבורי פתוח לאזור בניני ציבור, לאזור מסחרי (שוק פתוח) דרכים וחניה ציבורית ב. קביעת מגבלות בניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
דרומה מהשוק , בנתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק45, 52-53
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. שנה עברית: התשמג .