בניני ציבור רח' מלכי ישראל

תוכנית 22/ 02/ 102/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניני ציבור רח' מלכי ישראל
מספר: 22/ 02/ 102/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח לבניני ציבור לדרך משולבת ולשטח ציבורי פתוח **בזמן ההפקדה מס' התכנית הוא 102/03/22/101, ומאז שינוי המס'*8

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רח' מלכי ישראל, נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק107
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות25/08/1988תאריך פרסום: 25/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית24/08/1988