בניני ציבור

תוכנית 2/ 03/ 135/ 5/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בניני ציבור
מספר: 2/ 03/ 135/ 5/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי שטחים מאיזור מגורים לחניה ולשטח לבניני ציבור ומשטח ציבורי פתוח לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
פינת הרחובות גשרון,ירושלים השלמה,אילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק2-4, 124, 154
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/10/1984תאריך פרסום: 03/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3103. שנה עברית: התשמה .