בניני ציבור

תוכנית 2/ 5/ 02/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בניני ציבור
מספר: 2/ 5/ 02/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח לבניני ציבורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
באר שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/1971תאריך פרסום: 15/10/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1766. שנה עברית: התשלב .