בנית בית מגורים חד קומתי+מרתף

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 148/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בנית בית מגורים חד קומתי+מרתף
מספר: 148/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית בית מגורים חד קומתי+מרתף

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15442חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/08/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004304/08/2010