בנית גדרות מסביב למגרש מבטון

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 185/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בנית גדרות מסביב למגרש מבטון
מספר: 185/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית גדרת מסביב למגרש מבטון ולגיטימציה לגדר קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10296חלק25
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004820/09/2010