בנית חומה מבלוקים בשטח משותף ופתיחת פתח בחזית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 031/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בנית חומה מבלוקים בשטח משותף ופתיחת פתח בחזית
מספר: 031/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בנית חומה בשטח משותף ופתיחת פתח בחזית מערבית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבית שאןבית שאןבית שאן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22918חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801718/03/2008