בנית מתקני ביוב.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בנית מתקני ביוב.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לשנות יעוד מאזור חקלאי לשטח ציבורי פתוח לבנית
מתקני ביוב.
2. להפקיע השטח לצרכי ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/07/2007
קבלת תכנית24/06/1992
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700617/07/2007