בננית חדרים על הגג.

תוכנית רצ/ 1/ 1/ ו/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בננית חדרים על הגג.
מספר: רצ/ 1/ 1/ ו/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת הוראות בדבר בניית חדרים על הגג.
ב. תוספת שטח עיקרי סה"כ 23 מ"ר ליחידת דיור בקומת גג.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראשון לציוןראשון לציוןראשון לציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5038כל הגוש
5039כל הגוש
5114כל הגוש
5115כל הגוש
5116כל הגוש
5117כל הגוש
5118כל הגוש
5119כל הגוש
5182כל הגוש
5183כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרצ/ 1/ 60/ 2ראשון לציון.שינוי
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 55חולות ב' מערב ראשל"צ- שכונה ב'שינוי
תוכניתרצ/ במ/ 1/ 58ראשון - לציון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3531. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1367. שנה עברית: התשסג .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/06/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/04/2002
קבלת תכנית09/04/2002