בנק הפועלים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בנק הפועלים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרוס מבנה רעוע שישמש למגורים ולהקים סניף לבנק הפועלים באופקים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1979תאריך פרסום: 13/05/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2534. עמוד: 1431. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/04/1979
החלטה בדיון בהפקדה29/01/1979
קבלת תכנית26/01/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006