בעלות פרטית - גני הדר

תוכנית גז/ 13/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות פרטית - גני הדר
מספר: גז/ 13/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית ב' לחלקת הבניה א' ע"פ הוראות
סעיף 1.31 של תכנית המתאר גז / 13 / 1.
חלקה 55 בגוש 3903 וחלקה 49 בגוש 3792 הן בחלקה
ב' חלקה 121 בגוש 3709 היא חלקה א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ 13נעןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1989תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1989.
פרסום לאישור ברשומות11/06/1989תאריך פרסום: 11/06/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3667. עמוד: 3237. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1988
פרסום להפקדה בעיתונים13/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 13/11/1988.
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1988תאריך פרסום: 04/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3576. עמוד: 3031. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה04/05/1988
קבלת תכנית30/03/1988