בעלות פרטית - קלנסוה

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בעלות פרטית - קלנסוה
מספר: הצ/ 7/ 1/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לשביל.
2. ביטול חלק מדרך והמרתה לשביל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1994
פרסום לאישור בעיתונים26/08/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/08/1992.
פרסום לאישור ברשומות30/07/1992תאריך פרסום: 30/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4028. עמוד: 4110. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 16/04/1992.
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1902. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1991
קבלת תכנית30/07/1991