בעלות פרטית

תוכנית גז/ 13/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות פרטית
מספר: גז/ 13/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצמדת חלקה חקלאית 37 (ב) לחלקת הבניה 101 (א).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני הדר

תיאור המיקום:
ישוב: גני הדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3709חלק101
3904חלק37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/12/1988תאריך פרסום: 08/12/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3599. עמוד: 467. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/09/1988
פרסום להפקדה בעיתונים04/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 04/08/1988.
פרסום להפקדה ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3546. עמוד: 1833. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה23/12/1987
קבלת תכנית13/12/1987