בעלות שילטון,בניני ציבור

תוכנית 22/ 03/ 102/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות שילטון,בניני ציבור
מספר: 22/ 03/ 102/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי יעוד משצ"פ לשטח לבניני ציבור (מרפאת שיניים) ב) שביל להולכי רגל. ג) קביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/02/1983תאריך פרסום: 17/02/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2893. שנה עברית: התשמג .