בעלות שלטון,(מס' קודם:17/111/03/22 )

תוכנית 22/ 03/ 102/ 31/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות שלטון,(מס' קודם:17/111/03/22 )
מספר: 22/ 03/ 102/ 31/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסדות ציבור (טיפת חלב) וחניה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
רמב"ם פינת שד' ירושלים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571חלק134
39572חלק105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור ברשומות19/01/1978תאריך פרסום: 19/01/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2405. שנה עברית: התשלח .