בעלות שלטון.

תוכנית הצ/ 195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בעלות שלטון.
מספר: הצ/ 195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להרחיב דרכים קיימות, להתוות דרך חדשה (ללא מוצא) ושביל להולכי רגל, ליעד שטח לאזור בניני צבור לחלק את יתר השטח ל-9 מגרשים למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה

תיאור המיקום:
אבן יהודה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8015חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/1981תאריך פרסום: 17/09/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2748. שנה עברית: התשמא .